Hạt giống cây Hương Thảo

15.000

HẠT GIỐNG HƯƠNG THẢO

Giới thiệu sản phẩm:

-Độ thuần :>99%

-Tỷ lệ nảy mầm:>80%

-Xuất xứ: Mỹ

-Nhiệt độ gieo:15-300C

-Thời điểm thu hoạch: 80 – 90 ngày nhú cành, 120 – 180 ngày tạo bụi to.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)